11
Trịnh Minh Bằng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát
11
Môn : Địa lí
Khối : Khối 9
Giáo viên : Trịnh Minh Bằng
Trường : Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

Bai giang elearning

3
Trịnh Minh Bằng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát
3
Môn : Địa lí
Khối : Khối 9
Giáo viên : Trịnh Minh Bằng
Trường : Trường THCS Huỳnh Tấn Phát

ĐỊA LÍ NÔNG LÂM THỦY SẢN CUNG CẤP CHO NGƯỜI HỌC CÁC KIẾN THỨC VỀ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NƯỚC TA